00 logo 1e positief web01

Prijsvergelijking 2020 - opnieuw goedkoopste in prijsvergelijking

Opnieuw komt Energie Van Ons als voordeligste groene energie uit de bus in de prijsvergelijkingen van oktober en november 2020.

Dit voorbeeld is gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld huishouden, dus 1200m3 gas en 3000kWh elektriciteit.
Energie Van Ons is €39,97 respectievelijk €28,21 per jaar voordeliger dan de andere leveeranciers en zelfs €44,35 repectievelijk €33,01 goedkoper dan het gemiddelde van de drie grote aanbieders Essent, Vattenval en Eneco. 

 

2011 tariefvergelijking EVO

2010 tariefvergelijking EVO2

Tip: Kies voor 1 jaar vast. Dat is het voordeligste tarief. Vraag bij de jaarlijkse verlening weer om 1 jaar vast, anders val je automatisch in het dure variabele tarief van de slapende klanten.

De tarieven 1 jaar vast worden maandelijks geactualiseerd. De variabele tarieven worden 2x per jaar vastgesteld 1 januari en 1 juli.

Bereken hier je maandbedrag

logo evo dorpcentraal                   groenlabel vrij

POSTCODEROOS PROJECT

POSTCODEROOS PROJECT

Informatie bijeenkomsten zijn op dit ogenblik nog problematisch, maar de werkgroep PostCodeRoos gaat met digitale middelen door met de voorbereidingen. Waarschijnlijk zal er eind augustus/begin september een informatie moment voor belangstellenden zijn. Harm de Jong uit Oosterzee heeft het dak van zijn loods beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen t.b.v. deelnemers aan de PostCodeRoos. Voor iedereen die op zijn/haar eigen dak geen zonnepanelen kan of wil plaatsen een mooie kans om ook gebruik te maken van de voordelen van zonnepanelen!

Hebt u belangstelling om mee te doen met de PostCodeRoos ??  Meld u alvast aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We houden u dan op de hoogte en u krijgt persoonlijk een uitnodiging voor de informatie bijeenkomst.

Leden van de werkgroep PCR: Willem de Bruijn, Ursi Frehner, Folkert Boersma, Tom Louwinger, Bert Metz

MEE DENKEN ???

We hebben op 26 juni afscheid van Jeroen Beek en Guus Verhoef genomen. Guus stopt per 1 augustus met zijn werk als penningmeester en verhuist in augustus naar Zwolle. We doen een beroep op u om ons bestuur/kerngroep te versterken: ongeveer eens in de 6 weken vergaderen en zo mogelijk actief in een werkgroep. Graag een reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0514 541431

Geartsje Witteveen 

AFHANDELING ALEMENE LEDENVERGADERING

Oosterzee, 4 juli 2020

Aan de leden en belangstellenden van Dorp Centraal,

Op onze bestuur/kerngroepvergadering van 10 juni j.l. hebben we de Algemene Leden vergadering afgehandeld. Op de zakelijke stukken die per mail waren verstuurd, was 1 positieve, niet inhoudelijke, reactie gekomen. We beschouwen de stukken nu als vastgesteld.

2019_jaarverslag.pdf

20190516_Notulen_ALV.pdf

ALV in tijden van Corona

Oosterzee, 7 mei 2020

Aan de leden van Dorp Centraal,

Zoals we u in een voorgaande mail al lieten weten, ontvangt u nu de zakelijke concept stukken voor de Algemene Leden Vergadering die gepland stond voor 14 mei a.s.

 • Jaarverslag 2019
 • Verslag ALV 16 mei 2019
 • Financieel verslag 2019
 • Begroting 2020

- Bestuur en kerngroep hebben de stukken als concept goed gekeurd   

- De rapportage van de kascontrolecommissie bereikt u rond 20 mei

- Uw reactie ontvangen we graag vóór 25 mei 2020 op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Het bestuur is in deze periode telefonisch bereikbaar voor commentaar

- Daarna beschouwen we de stukken als vastgesteld door de ALV

Actualiteit

Op de ALV’s van de Plaatslijk Belangen wilden we informatie geven over onze plannen met betrekking tot de Postcoderoos en een aankondiging van het thema op onze eigen ALV: de Energie Mix Methode.

Door de corona crisis valt dit allemaal weg maar we staan niet helemaal stil:

 • De werkgroep PCR blijft digitaal bezig met de voorbereidingen voor het realiseren van een postcoderoos project en denkt na over de mogelijkheid hoe we mensen over dit project kunnen informeren
 • Bestuur/kerngroep denkt na over een thematische bijeenkomst over de EMM (in september?)
 • De brief naar dak eigenaren i.v.m. ‘Daken gezocht’ laten we even liggen totdat we weer de mogelijkheid hebben om daarna zo nodig persoonlijke afspraken te kunnen maken
 • Dorp Centraal is betrokken bij gesprekken rond de Regionale Energie Strategie
 • Op de website is een formulier geplaatst waarop mensen kunnen aangeven of ze de nieuwsbrief van Dorp Centraal 3 à 4x per jaar willen ontvangen; leden en belangstellenden in ons bestand krijgen deze automatisch tenzij men aangeeft dat men dit niet wil
 • Jeroen Beek, kerngroeplid, trekt zich terug uit de kerngroep i.v.m. te drukke werkzaamheden; hij vindt het erg onbevredigend dat hij zo weinig actief in Dorp Centraal kan zijn, vandaar deze keus. Hij blijft een betrokken lid en in voorkomende gevallen mogen we ook een beroep op hem doen.

Hartstikke bedankt Jeroen voor jouw positieve bijdrage.

Door de bijzondere omstandigheden van nu hebben we niet officieel afscheid van Jeroen kunnen nemen; dat zal ongetwijfeld nog plaats vinden.

 • Guus Verhoef, penningmeester, heeft laten weten dat hun huis te koop staat en dat zij plannen hebben om uit Oosterzee te vertrekken. Dat betekent dus binnen afzienbare tijd nog een afscheid en ook dringende behoefte van uitbreiding van het bestuur/kerngroep

Met een hartelijke groet en in afwachting van uw reacties,

namens bestuur en kerngroep,

Geartsje Witteveen

Secretaris Dorp Centraal

Bestuur                Guus Verhoef                   06 12633885

                               Willem de Bruijn              06 51195858

                               Geartsje Witteveen        0514 541431

Kerngroepleden              Folkert Boersma, Ko v.d. Brink, Ursi Frehner

20190516_Notulen_ALV-concept.pdf

2019_jaarverslag_concept.pdf

2019_Verkorte_Jaarrekening_DorpCentraal.xlsx

2020_Begroting_DorpCentraal.xlsx

 

 

Oosterzee, 3 april 2020

Aan de leden van energiecoöperatie Dorp Centraal

In de planning van onze coöperatie staat een Algemene Leden Vergadering voor 14 mei a.s.
Zoals jullie zullen begrijpen laten we deze niet op de gebruikelijke manier doorgaan.
We hebben bedacht dat we het zakelijke gedeelte dit jaar schriftelijk kunnen afhandelen.

Planning:
- In week 19 sturen we u de concepten: Jaarverslag 2019
Verslag ALV mei 2019
Financieel verslag 2019
Begroting 2020
- U kunt hier t/m week 21 (ofwel tot 22 mei) per mail op reageren
- Ook is het bestuur in deze periode telefonisch bereikbaar voor commentaar
- Daarna stellen we de stukken vast

Waar zijn wij dit jaar mee bezig?
Twee werkgroepen zijn bezig met:

• een Postcode-roos-project (PCR)
Dat is een collectief zonnedak voor deelnemers die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen hebben, met hetzelfde belastingvoordeel als zonnestroom van eigen dak.

‘Daken gezocht’
Deze werkgroep zoekt binnen ons gebied grote bedrijfsdaken voor zonnepanelen van Energie Van Ons.

Voor zover mogelijk gaan ze hiermee door en zullen we u hier te zijner tijd over informeren.

We wensen u een goede gezondheid en hopelijk tot spoedig ziens.

 

Met vriendelijke groet namens bestuur en kerngroep,

Geartsje Witteveen
Secretaris Dorp Centraal
Tel. 0514 541431, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

16 mei 2019 ALV---20.00 uur, café Tjeukemeer, Oosterzee

15 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en alles over warmtebeeldopnames

17warmtebeeld 01

Dorp Centraal wenst je een voorspoedig en energierijk 2018!
 
We hebben een foto gemaakt met de warmtecamera: je ziet hoeveel warmte we uitstralen! Op de achtergrond zie je dat de daken van de huizen geen/weinig warmte afgeven en zelfs een energielek in het dak links.
 
Wil je ook weten hoeveel warmte=energie uit jouw woning weglekt???
Op de ALV van 15 januari 2018 vertellen we je alles over de warmtecamera en hoe die gebruikt kan worden.
Je bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in Dorpshuis De Brêge, Echtenerbrug. Na het inhoudelijke deel gaan we onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar inluiden.
 
 

100% GROENE STROOM van NOORDELIJK LOKAAL DUURZAAM en collectieve energieprojecten met de POSTCODEROOS

Algemene Ledenvergadering - 9 november 2016 - Dorpshuis Irene in Follega

KlaasBlijsma Postcoderoos web3We hadden een interessant programma met twee sprekers:

Lees meer

Prijsvergelijking 2019 - Energie van Ons opnieuw het goedkoopst

Opnieuw komt Energie Van Ons als voordeligste groene energie uit de bus in de prijsvergelijking van augustus 2019.

Dit voorbeeld is gebaseerd op een verbruik van 1200m3 gas en 3000kWh elektriciteit. Ook bij een gasverbruik van 2000 m3 is Energie van Ons nog steeds de goedkoopste. De prijsstelling is zo uitgewogen en scherp, ook op de vastrechttarieven, dat Energie van Ons voor regelmatig de concurrentie achterlaat bij doorrekening van huishoudens.

1908 tariefvergelijking EVO2

1905 tariefvergelijking EVO gemiddeld verbruik

Tip: Kies voor 1 jaar vast. Dat is het voordeligste tarief. Vraag bij de jaarlijkse verlening weer om 1 jaar vast, anders val je automatisch in het dure variabele tarief van de slapende klanten.

Bereken hier je maandbedrag

logo evo dorpcentraal 

Project energiebesparing afgesloten met avond gasloos wonen

181101 gasloos wonen 01Het energiebesparingsproject Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen is 1 november 2018 afgesloten met een themaavond 'Gasloos wonen'.

Een zaal vol mensen kwam trok de avond “Gasloos wonen “ naar Dorpshuis de Brêge in Echtenerbrug. Domien Silvius realiseerde als particulier en ondernemer korte terugverdientijden. René Koopmans wijst als projectleider van de Green Deals op de eerste stap. De combinatie van warmtepomp en CV ketel. Hij verwacht binnen 5 jaar grote stappen in innovatie. Georganiseerd door de energiecoöperaties Dorp Centraal en Doniawerstal.

 

 

Doe mee! Verlaag uw woonlasten - bespaar energie


 22 maart 2018             Energiecafé

Tijd          20.00 - 21.30 uur
Locatie    Het Wapen van Langweer
Doel        Het versterken en het bij elkaar brengen van groepen
Thema    Sluimerverbruik

 

besparen2

Voor  het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ krijgen onze deelnemers  met voorrang een slimme meter geplaatst. Daarnaast  ontvangen zij gratis een energiemonitoringkastje voor van Enelogic met premiumaccount, die aan deze slimme meter gekoppeld wordt. Met dit apparaatje is online te volgen hoeveel energie er in huis wordt verbruikt en hoeveel dit verbruik kost. Pieken in het verbruik kunnen makkelijk worden opgespoord en er kan worden ontdekt welke apparaten veel stroom of gas gebruiken. Zo kunnen de deelnemers aan het project met simpele aanpassingen flink op hun energieverbruik besparen! Een drietal activiteiten en een maandelijkse nieuwsbrief helpen de  deelnemers extra met energie besparen.

Professionele begeleiding
Het project komt tot stand vanuit een samenwerking tussen energiecoöperaties Doniawerstal-Energie en Dorp Centraal. Johan Hielkema van Doniawerstal-Energie en Ursi Frehner, Willem de Bruijn  en Geartsje Witteveen van Dorp Centraal hebben gezamenlijk het initiatief voor het project genomen. De uitvoering van het project is in handen van studentencoöperatie SAMEEN en adviesbureau Ekwadraat. Via SAMEEN doen studenten met belangstelling voor duurzaamheid in de vorm van een studie gerelateerde bijbaan relevante werkervaring op. In dit project verzorgen de jonge professionals de installatie van de energiemonitoring en organiseren zij o.a. drie ludieke projectactiviteiten.

200 euro in je zak houden, ieder jaar weer12454842 gelukkig groene huis toont zijn zonnepanelen op het dak2
Gemiddeld besparen deelnemers 10% op hun energierekening, leert oons eerdere ervaring. Dat is al gauw €200 in je zak houden, ieder jaar weer.
Energiecoöperaties Doniawerstal-Energie en Dorp Centraal zijn op zoek naar deelnemers. Dankzij  subsidie van de Provincie en de Gemeente  kunnen de inwoners al meedoen voor 35 euro. Dat is een flink voordeel. Gewoonlijk zouden de kosten voor de energiemonitoring en de kosten van de activiteiten ongeveer 300 euro bedragen.

Noordelijk Lokaal Duurzaam klanten doen gratis mee
En de organiserende energiecoöperaties bieden een aantrekkelijke actie voor hun klanten. Wie klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam is of klant wordt tijdens het project, die krijgt de eigen bijdrage na 1 jaar energieafname terug. En de andere deelnemers verdienen hun eigen bijdrage terug met hun energiebesparing. Dus iedereen kan “gratis” zijn woonlasten verlagen.

Waarom meedoen?17en310gic– Realtime inzicht in uw energieverbruik men Enelogic energiemanagementsyteem;
– Tips van energiecoaches;
– Een lagere energierekening; gemiddeld 10%;
– Wegwijs worden in energie besparen en verduurzamen;

Aanmelden: nog maar 7 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan via deze link. Let op: uw  aanmelding geeft geen directe garantie  tot definitieve deelname. Dit in verband met de straatverdeling van de slimme meters vanuit Liander. Vergroot je kans door een aantal buren te vragen om mee te doen!  Prachtig als u al een slimme meter heeft. Daarvoor geldt dit voorbehoud niet.

Startbijeenkomst 29 november.

Prijsvergelijking: Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft het laagste kWh-tarief

Wist u dat Noordelijk Lokaal Duurzaam op dit moment de laagste prijs per kWh rekent? Dat is bijzonder prettig voor grotere gezinnnen, die wat meer verbruiken. Het gastarief is bij Essent € 0,002 voordeliger. Maar Essent levert geen CO2-gecompenseerd, vergroend gas.

1609 tariefvergelijking NLD

Lees meer

 • 1
 • 2