00 logo 1e positief web01

Een initiatief van...

terug

slide 5 groep

Onze eigen Lokale Energie Coöperatie DORP CENTRAAL is ontstaan uit een groep betrokken vrijwilligers. Zij hebben zich in september 2014, na een oproep van de Plaatselijke Belangen van de Buitendorpen van voormalig Lemsterland, aangemeld voor het Onderzoeksplatform Lokale Energiecoöperatie.

De vraag was: Is dat ook een kans voor ons? En zijn er risico's?
Na een gedegen onderzoek heeft het onderzoeksplatform haar rapport gepresenteerd aan het besturenoverleg van de Plaatselijke Belangen.
Het advies: Een unieke kans. Doen! 

Vervolgens is er gezamenlijk besloten zelfstandig verder te gaan en de oprichting van een lokale energiecoöperatie voor te bereiden.

Het Platform heeft op 16 september j.l. in Oosterzee een informatieavond gehouden.
De grote belangstelling van 70 bezoekers was het sein om door te zetten.
Op de ledenvergadering van 27 januari 2016 is de Energie Coöperatie Dorp Centraal officieël opgericht.
De Gemeente De Fryske Marren en de Provincie hebben opstartsubsidies beschikbaar gesteld.

Adressen

Onze mensen

 

 Platform Lokale Energie Coöperatie    

 onze lokale ambassadeurs  

Bantega
  • Ursi Frehner
  • Geert Schokker
  • Sjinkie Knegt
Delfstrahuizen  
 
  • Willem de Bruijn
Ectenerbrug
  • Jeroen Beek
 
Echten
 
Oosterzee
  • Geartsje Witteveen
  • Harm de Jong
 
Brekkenpolder
  • Gosse van der Meer