00 logo 1e positief web01

Van wie is Dorp Centraal?

Dorp Centraal is een coöperatieve vereniging u.a.. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie.
De lokale coöperatie is lid en dus medeeigenaar van de provinciale koepelcoöperatie Ûs Koöperaasje.
De drie provinciale kopels van Fryslân, Groningen en Drenthe zijn lid/eigenaar van de coöperatie Energie VanOns.
Noordelijk Lokaal Duurzaam is dus indirect ons eigen energiebedrijf.

Belangrijk is de toevoeging u.a. achter coöperatie. U.a. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid.
Dat betekent dat onze leden en bestuursleden geen persoonlijk risico lopen.

terug